THÁNG NĂM-NGÀY CHỦ NHẬT XANH

Tháng Năm 6, 2018 9:36 sáng

Sáng ngày 6 tháng 5 năm 2018, ngày chủ nhật đầu tiên của tháng. Trường THCS Nam Tiến ra quân làm vệ sinh môi trường trong khuôn viên nhà trường và địa bàn khu dân cư thôn Đồng Quỹ, xã Nam Tiến

1   2

3   4

5   6

8   9

ĐQC