LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( từ ngày 01/9/2020-5/9/2020)

Tháng Chín 3, 2020 2:51 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lớp trực tuần:

GVCN:

Thứ, ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2 ngày 31/8/2020
Thứ 3 ngày 01/9/2020
Thứ 4 ngày 02/9/2020 NGÀY QUỐC KHÁNH
Thứ 5 ngày 3/9/2020 Chuẩn bị các đk khai giảng
Thứ 6 ngày 4/9/2020 Chuẩn bị các đk khai giảng
Thứ 7 ngày 5/9/2020 KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI
Chủ nhật ngày 6/9/2020