Lịch công tác tuần 3 ( từ ngày 21/9 đến ngày 27/9/2020)

Tháng Chín 20, 2020 9:27 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lớp trực tuần:6C

GVCN:Nguyễn Thị Diên

Thứ, ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2 ngày 21/9/2020  – Chào cờ- Lên lớp  – Duyệt KHDH- Ôn tập
Thứ 3 ngày 22/9/2020  – Lên lớp – Ôn tập
Thứ 4 ngày 23/9/2020 – Lên lớp – Ôn tập
Thứ 5 ngày 24/9/2020 – Lên lớp
Thứ 6 ngày 25/9/2020 – Lên lớp – Ôn tập
Thứ 7 ngày 26/9/2020  – Lên lớp- Hội ý tuần
Chủ nhật ngày 27/9/2020