TỔ KHXH

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI- TRƯỜNG THCS NAM TIẾN                    Tổ Khoa học xã hội trường THCS Nam Tiến có17 đồng chí giáo viên. Trong đó có 11 đồng chí là Đảng viên; 100% cán bộ giáo viên trong tổ đều có…