TỔ KHTN

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN  TRƯỜNG THCS NAM TIẾN  I/ Giới thiệu về tổ Tổ Khoa học Tự nhiên trường THCS Nam  Tiến  có 22 đồng chí giáo viên. Trong đó có 13 đồng chí là Đảng viên; 100% cán bộ giáo viên trong tổ đều có…