images (1)

Lịch công tác tuần 8

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Ngày 15/10/2018 – Chào cờ- Lên lớp – Duyệt KHDH- Lên lớp Thứ 3 Ngày 16/10/2018 – Lên lớp –  Lên lớp Thứ 4 Ngày 17/10/2018 – Lên lớp  – Lên lớp Thứ 5…
images (1)

Lịch công tác tuần 7

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Ngày 8/10/2018 – Chào cờ- Lên lớp – Duyệt KHDH- Lên lớp Thứ 3 Ngày 9/10/2018 – Lên lớp –  Lên lớp Thứ 4 Ngày 10/10/2018
images (1)

Lịch công tác tuần 6

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Ngày 01/10/2018 – Chào cờ- Lên lớp – Tập huấn CSDL tại THPT Nguyễn Công Trứ – Duyệt KHDH- Lên lớp Thứ 3 Ngày 02/10/2018 – Lên…
images (1)

Lịch công tác tuần 5

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Ngày 24/9/2018 TẾT TRUNG THU TẾT TRUNG THU Thứ 3 Ngày 25/9/2018 – Lên lớp – Duyệt KHDH- Lên lớp Thứ 4 Ngày 26/9/2018 – Lên lớp-…
images (1)

Lịch công tác tuần 4

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Ngày 17/9/2018 – Chào cờ- Lên lớp -Duyệt KHDH- Lên lớp Thứ 3 Ngày 18/9/2018 – Lên lớp – Lên lớp Thứ 4 Ngày 19/9/2018 – Lên lớp
images (1)

Lịch công tác tuần 3

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Ngày 10/9/2018 – Chào cờ – Lên lớp -Duyệt KHDH- Lên lớp Thứ 3 Ngày 11/9/2018 – Lên lớp – Lên lớp Thứ 4 Ngày 12/9/2018 – Lên lớp
images (1)

Lịch công tác tuần 2

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Ngày 3/9/2018 – Nghỉ bù 2/9 – Nghỉ bù 2/9 Thứ 3 Ngày 4/9/2018 – Lên lớp – Chuẩn bị khai giảng -Duyệt KHDH -Chuẩn bị khai giảng – Lên…
images (1)

Lịch công tác tuần 1

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Ngày 27/8/2018 – Chào cờ- Lên lớp – Duyệt KHDH- Lên lớp Thứ 3 Ngày 28/8/2018 – Lên lớp  – Lên lớp Thứ 4 Ngày 29/8/2018 – Lên lớp  – Lên…
images (1)

Lịch công tác tuần

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Ngày 20/8/2018 – Họp chuyên môn  – Thi lại Thứ 3 Ngày 21/8/2018  – Ôn tập Thứ 4 Ngày 22/8/2018 – Ôn tập Thứ…
images (1)

Lịch công tác tuần

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Ngày 13/8/2018 – Ôn tập Thứ 3 Ngày 14/8/2018 Thứ 4 Ngày 15/8/2018 – Ôn tập Thứ 5 Ngày 16/8/2018