images (1)

Lịch công tác tuần 17

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Ngày 17/12/2018 – Chào cờ- Lên lớp – Duyệt KHDH- Lên lớ́p Thứ 3 Ngày 18/12/2018 –Lên lớp – Lên lớp ( dạy bù sáng thứ 4) Thứ 4 Ngày 19/12/2018
images (1)

Lịch công tác tuần 16

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Ngày 10/12/2018 – Chào cờ- Lên lớp – Duyệt KHDH- Lên lớ́p Thứ 3 Ngày 11/12/2018 –Lên lớp – Dạy thêm Thứ 4 Ngày 12/12/2018 – Lên lớp  – Dạy thêm Thứ…
images (1)

Lịch công tác tuần 15

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Ngày 03/12/2018 – Chào cờ- Lên lớp – Duyệt KHDH- Lên lớ́p Thứ 3 Ngày 04/12/2018 –Lên lớp – Dạy thêm Thứ 4 Ngày 05/12/2018 – Lên lớp  – Dạy thêm Thứ…
images (1)

Lịch công tác tuần 14

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Ngày 26/11/2018 – Chào cờ- Lên lớp – Duyệt KHDH- Lên lớ́p Thứ 3 Ngày 27/11/2018 –Lên lớp – Dạy thêm Thứ 4 Ngày 28/11/2018 – Lên lớp- Thi hùng biện tiếng…
images (1)

Lịch công tác tuần 13

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Ngày 19/11/2018 – Chào cờ- Lên lớp – Duyệt KHDH- Lên lớ́p Thứ 3 Ngày 20/11/2018 –Kỷ niệm chào mừng ngày 20/11 – chào mừng ngày 20/11 Thứ 4 Ngày 21/11/2018
images (1)

Lịch công tác tuần 12

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Ngày 12/11/2018 – Chào cờ- Lên lớp – Duyệt KHDH- Lên lớp- Thi dấu cầu lông CB,GV,CNV,HS miền 5 tại THCS Nam Tiến Thứ 3 Ngày 13/11/2018 – Lên lớp –  Họp…
images (1)

Lịch công tác tuần 11

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Ngày 5/11/2018 – Chào cờ- Lên lớp – Duyệt KHDH- Lên lớp Thứ 3 Ngày 6/11/2018 – Lên lớp –  Ôn tập Thứ 4 Ngày 7/11/2018 – Lên lớp  – Ôn tập Thứ…
images (1)

Lịch công tác tuần 10

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Ngày 29/10/2018 – Chào cờ- Lên lớp – Duyệt KHDH – Lên lớp Thứ 3 Ngày 30/10/2018 – Lên lớp –  Ôn tập Thứ 4 Ngày 31/10/2018 – Lên lớp  – Ôn tập Thứ…
images (1)

Lịch công tác tuần 9

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Ngày 22/10/2018 – Chào cờ- Lên lớp – Duyệt KHDH- Lên lớp Thứ 3 Ngày 23/10/2018 – Lên lớp –  Thi : Ngữ văn 8,9 từ 13h30′, Tiếng Anh 8, TH 9…
images (1)

Lịch công tác tuần 8

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Ngày 15/10/2018 – Chào cờ- Lên lớp – Duyệt KHDH- Lên lớp Thứ 3 Ngày 16/10/2018 – Lên lớp –  Lên lớp Thứ 4 Ngày 17/10/2018 – Lên lớp  – Lên lớp Thứ 5…