lich

Lịch công tác tuần 37

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Ngày 14/5/2108  – Chào cờ- Lên lớp – Duyệt KHDH- Phụ đạo k9 Thứ 3 Ngày 15/5/2018  – Lên lớp- Kiểm tra hồ sơ tại…
lich

Lịch công tác tuần 36

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Ngày  7/5/2108  – Chào cờ- Lên lớp – Duyệt KHDH- Phụ đạo Thứ 3 Ngày 8/5/2018  – Thi Văn 6,văn 8- Thi Sinh 6 -…
lich

Lịch công tác tuần 35

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Ngày  30/4/2108  Nghỉ 30/4  Nghỉ 30/4 Thứ 3 Ngày 01/5/2018  Nghỉ 01/5 Nghỉ 01/5 Thứ 4 Ngày 02/5/2018 – Lên lớp  – Duyệt KHDH- Phụ…
lich

Lịch công tác tuần 34

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Ngày  23/4/2108 – Lên lớp  – Duyệt KHDH- Phụ đạo Thứ 3 Ngày 24/4/2018 – Lên lớp – Phụ Đạo Thứ 4 Ngày 25/4/2018 Nghỉ giỗ…
lich

Lịch công tác tuần 33

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Ngày  16/4/2108 – Lên lớp  – Duyệt KHDH – Phụ đạo Thứ 3 Ngày 17/4/2018 – Lên lớp – Bồi giỏi Thứ 4 Ngày 18/4/2018 -…
lich

Lịch công tác tuần 32

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Ngày  9/4/2108 – Lên lớp  – Duyệt KHDH- Phụ đạo Thứ 3 Ngày 10/4/2018 – Lên lớp – Bồi giỏi Thứ 4 Ngày 11/4/2018 – Thi…
lich

Lịch công tác tuần 31

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Ngày  2/4/2108 – Lên lớp  – Duyệt KHDH Thứ 3 Ngày 3/4/2018 – Lên lớp – Thi HSG TDTT cấp tỉnh – Bồi giỏi -Thi HSG TDTT…
lich

Lịch công tác tuần 30

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Ngày  26/3/2108 – Lên lớp  – Duyệt KHDH- Lễ kỷ niệm 26/3 Thứ 3 Ngày 27/3/2018 – Lên lớp – Bồi giỏi Thứ 4 Ngày…
lich

Lịch công tác tuần 29

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Ngày  19/3/2108 – Lên lớp  – Duyệt KHDH- Phụ đạo Thứ 3 Ngày 20/3/2018 – Lên lớp – Bồi giỏi Thứ 4 Ngày  21/3/2018 -…
lich

Lịch công tác tuần 28

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Ngày  12/3/2108 – Lên lớp   – Thi Văn, TH khối 8,9 Thứ 3 Ngày 13/3/2018 – Lên lớp – Thi Toán 8,9 Thứ 4…