images

Lịch công tác tuần 34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Lớp trực tuân: 9C GVCN: Hoàng Thị Liên Thứ, ngày SÁNG CHIÊU Thứ 2 ngày 03/5/2021  – Lên lớp- Báo cáo số liệu TN…
images

Lịch công tác tuần 33

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Lớp trực tuân: 9B GVCN: Đỗ Việt Phương Thứ, ngày SÁNG CHIÊU Thứ 2 ngày 26/4/2021  – Lên lớp   – Duyệt KHDH- Ôn tập
images

Lich công tác tuần 32

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Lớp trực tuân: 9A GVCN: Nguyễn Thị Én Thứ, ngày SÁNG CHIÊU Thứ 2 ngày 19/4/2021  – Thi khôi 9   – Thi khôi 9
images

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Lớp trực tuân: 8E GVCN: Vũ Thị Thủy Thứ, ngày SÁNG CHIÊU Thứ 2 ngày 12/4/2021  – Lên lớp   – Duyệt KHDH- Ôn tập
images

Lịch công tác tuần 30

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Lớp trực tuân: 8D GVCN: Nguyễn Thị Hương Thứ, ngày SÁNG CHIÊU Thứ 2 ngày 5/4/2021  – Lên lớp   – Duyệt KHDH- Ôn tập
images

Lịch công tác tuần 29

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Lớp trực tuân: 8C GVCN: Vũ Thị Liễu Thứ, ngày SÁNG CHIÊU Thứ 2 ngày 29/3/2021  – Lên lớp   – Duyệt KHDH- Ôn tập
images

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Lớp trực tuân: 8B GVCN: Đặng Van Thang Thứ, ngày SÁNG CHIÊU Thứ 2 ngày 22/3/2021  – Lên lớp   – Duyệt KHDH- Ôn tập
images

Lịch công tác tuần 27

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Lớp trực tuân: 8A GVCN: Vũ Văn Dương Thứ, ngày SÁNG CHIÊU Thứ 2 ngày 15/3/2021  – Lên lớp   – Duyệt KHDH- Ôn tập
images

Lịch công tác tuần 26

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Lớp trực tuân:7D GVCN: Vũ Thị Hường Thứ, ngày SÁNG CHIÊU Thứ 2 ngày 8/3/2021  – Lên lớp- KỶ NIỆM NGÀY QUÔC TẾ…
images

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Lớp trực tuân:7C GVCN: Trân Văn Tuân Thứ, ngày SÁNG CHIÊU Thứ 2 ngày 1/3/2021  – Lên lớp   – Duyệt KHDH- Ôn tập Thứ…