images (1)

Lịch công tác tuần 3

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Ngày 13/8/2018 – Ôn tập Thứ 3 Ngày 14/8/2018 Thứ 4 Ngày 15/8/2018 – Ôn tập Thứ 5 Ngày 16/8/2018
images (1)

Lịch công tác tuần 2

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Ngày 6/8/2018 – Họp chuyên môn Thứ 3 Ngày 7/8/2018 – Ôn tập Thứ 4 Ngày 8/8/2018 – Ôn tập Thứ 5…
images (1)

Lịch công tác tuần 1

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Ngày 01/8/2018 -Tập chung GV và HS Thứ 5 Ngày 02/8/2018 – HS lao động
lich

Lịch công tác tuần 38

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Ngày 21/5/2108  – Chào cờ- Khối 9 ôn tập – GV làm điểm Thứ 3 Ngày 22/5/2018 – Khối 9 ôn tập – GV làm…
lich

Lịch công tác tuần 37

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Ngày 14/5/2108  – Chào cờ- Lên lớp – Duyệt KHDH- Phụ đạo k9 Thứ 3 Ngày 15/5/2018  – Lên lớp- Kiểm tra hồ sơ tại…
lich

Lịch công tác tuần 36

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Ngày  7/5/2108  – Chào cờ- Lên lớp – Duyệt KHDH- Phụ đạo Thứ 3 Ngày 8/5/2018  – Thi Văn 6,văn 8- Thi Sinh 6 -…
lich

Lịch công tác tuần 35

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Ngày  30/4/2108  Nghỉ 30/4  Nghỉ 30/4 Thứ 3 Ngày 01/5/2018  Nghỉ 01/5 Nghỉ 01/5 Thứ 4 Ngày 02/5/2018 – Lên lớp  – Duyệt KHDH- Phụ…
lich

Lịch công tác tuần 34

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Ngày  23/4/2108 – Lên lớp  – Duyệt KHDH- Phụ đạo Thứ 3 Ngày 24/4/2018 – Lên lớp – Phụ Đạo Thứ 4 Ngày 25/4/2018 Nghỉ giỗ…
lich

Lịch công tác tuần 33

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Ngày  16/4/2108 – Lên lớp  – Duyệt KHDH – Phụ đạo Thứ 3 Ngày 17/4/2018 – Lên lớp – Bồi giỏi Thứ 4 Ngày 18/4/2018 -…
lich

Lịch công tác tuần 32

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Ngày  9/4/2108 – Lên lớp  – Duyệt KHDH- Phụ đạo Thứ 3 Ngày 10/4/2018 – Lên lớp – Bồi giỏi Thứ 4 Ngày 11/4/2018 – Thi…