images (1)

Lịch công tác tuần 4

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Ngày 17/9/2018 – Chào cờ- Lên lớp -Duyệt KHDH- Lên lớp Thứ 3 Ngày 18/9/2018 – Lên lớp – Lên lớp Thứ 4 Ngày 19/9/2018 – Lên lớp
images (1)

Lịch công tác tuần

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Ngày 01/8/2018 -Tập chung GV và HS Thứ 5 Ngày 02/8/2018 – HS lao động