images (1)

Lịch công tác tuần 1

Thứ, ngày Sáng Chiều Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Ngày 01/8/2018 -Tập chung GV và HS Thứ 5 Ngày 02/8/2018 – HS lao động