GIỚI THIỆU TRƯỜNG

Giới thiệu về nhà trường – Trường trung học cở Nam Tiến được tái thành lập năm 1995. Cơ sở vật chất khi đó còn rất khó khăn, các phòng học, khu hành chính đều là nhà cấp 4 đã…