Đoàn – Đội

1. Ban chi Đoàn: – Nguyễn Thị Huệ: Bí thư chi đoàn – Đặng Văn Thắng: Phó bí thư chi đoàn 2. Tổng phụ trách đội:  Vũ Văn Tưởng