Ban chấp hành công đoàn

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN Chủ tịch công đoàn: Đỗ Việt Phương Phó chủ tịch công đoàn: Vũ Thị Thủy Ủy viên: Nguyễn Thị Diên Ủy viên: Nguyễn Thị Én Thanh tra nhân dân: Vũ Thị Liễu