Ban giám hiệu

    Hiệu trưởng: Mai Thị Kim Phượng   Năm sinh: 1974 Trình độ chuyên môn: Đại học Ngữ Văn Trình độ chính trị: Trung cấp Email:maithikimphuongthcsnamtien@gmail.com